Kerk

0000-00-00 Kerk koster vacature 1897-7-6 Kerk diaconie annerstreek 1943-03-11 Kerk  evangelist Laansma d